لوله کاروگیت سایز 1000

لوله کاروگیت سایز 1000(40 اینچ)

لوله کاروگیت سایز 1000 :لوله های کاروگیت ۴۰ اینچ همان لوله های ۱۰۰۰ هستند. این لوله های به دلیل بزرگ بودن سایز در انبار های بازر موجود نمیباشد و برای…
لوله کاروگیت سایز 1000
09120655882کلیک کنید