خرید دریچه منهول کوپلیمری

دریچه منهول ترافیکی

دریچه منهول ترافیکی دریچه منهول کوپلیمری ترافیکی 25 تن برای استفاده در جاهایی است که رفغت امد بیشتر است و فشاری بیشتری به دریچه ها وارد میشود تولید میشود. این…
دریچه منهول کوپلیمری ترافیکی 25 تن

دریچه منهول پلیمری

دریچه منهول پلیمری : دریچه پلیمری از پر فروش ترین های دریچه های منهول در سال های 90 تا 97 بودند و در تمامی پروژه ها از این دریچه ها…
فهرست
09334553519کلیک کنید