دریچه فاضلاب مشبک

دریچه منهول مشبک1

دریچه منهول مشبک دریچه منهول مشبک:دریچه مشبک به دریچه هایی گفته میشود که دارای حفره هایی برای انتقال اب ها به داخل منهول ها است گاه این حفره ها را…
دریچه منهول مشبک
09364553535کلیک کنید