دریچه منهول پلی اتیلن

دریچه منهول پلی اتیلن

دریچه منهول پلی اتیلن : دریچه پلی اتیلن در حین حال سبک اما مقاوم است به همین دلیل میتوانید از این دریچه ها در انجام کار های ترافیکی نیز استفاده…
دریچه منهول پلی اتیلن
فهرست
09334553519کلیک کنید