دریچه منهول چدنی سایز 25 پیاده رویی چیست؟

دریچه منهول پیاده رویی

دریچه منهول پیاده رویی : دریچه های پیاده رویی به صورتی تولید میشود که در تمامی مناطقی که نیاز به دریچه های سبک تر است استفاده شود این دریچه هایی…
دریچه منهول چدنی دایره ای سایز 25
09364553535کلیک کنید