دریچه منهول C250 کوپلیمری

دریچه منهول ترافیکی

دریچه منهول ترافیکی : همانطور که میدانید دریچه های منهول در پروژه های مختلفی استفاده میشود که برخی از این پروژه ها فشار بسیار زیادی به دریچه ها وارد میکند.…
دریچه منهول ترافیکی
09120655882کلیک کنید