فروش دریچه منهول بوشهر

فروش و مشخصات دریچه منهول در بوشهر

دریچه منهول در بوشهر دریچه هایی که برای شهر بوشهر تولید میشود باید طوری باشد که تحل گرما و فشار های زیاد را داشته باشد استفاده از دریچه های منهول…
دریچه منهول در بوشهر
09120655882کلیک کنید