فروش و لیست قیمت دریچه منهول چدنی

رینگ و دریچه چدنی

رینگ و دریچه چدنی چیست؟ رینگ و دریچه چدنی : تمامی دریچه ها از دو قسمت رینگ و دریچه تولید می شود و در تمامی دریچه ها به این صورت…

فروش و قیمت دریچه منهول چدنی

دریچه منهول چدنی : دریچه های چدنی زیبا مقاوم و مقرون به صرفه. در سال های گذشته به دلیل سرقت بسیار زیاد دریچه های منهول از جنس چدن دریجه های…
دریچه منهول چدنی
09120655882کلیک کنید