قیمت دریچه فاضلاب

دریچه فاضلاب در سایز های مختلف

دریچه فاضلاب : تمامی شهر منهول دارای سیستم های زیر زمینی هستند که برای انتقال آب های فاضلاب هستند. دریچه های منهول دقیقا برای همین کار تولید و طراحی شده…
دریچه فاضلاب
09120655882کلیک کنید