قیمت لوله کاروگیت سایز 2000

لوله کاروگیت دوجداره سایز 2000

لوله کاروگیت دوجداره سایز 2000 : این سایز از لوله های کاروگیت بزرگترین سایز لوله در دنیا میباشد. یک سایز دیگر از لوله ها به صورت بزرگتر تولید میشود که…
لوله کاروگیت سایز 2000
09120655882کلیک کنید