منهول چیست؟

منهول چیست؟

منهول چیست؟ منهول ها به صورت کلی در زیر زمین ها و خاک هستند و در آنجا استفاده میشوند. منهول ها بیشتر برای راهی استفاده میشود که سیستم های فاضلابی…
منهول چیست
09120655882کلیک کنید