پوشش فاضلاب چاه

دریچه فاضلاب در سایز های مختلف

دریچه فاضلاب : فاضلاب ها در تمامی شهر های دینا وجود دارد به همین دلیل است که باید از این دریچه ها برای فاضلاب ها استفاده کرد. سیستم های فاضلابی…
دریچه فاضلاب
09120655882کلیک کنید