بولارد

راهبند ترافیکی (بولارد)

راهبند ترافیکی راهبند ترافیکی: راه بند های ترافیکی برای استفاده در مکان هایی است که عبور خودرو در آنها غیر مجاز است از این راهبند ها برای جلوگیری ورود خودروها…
راهبند ترافیکی

فروش بولارد ترافیکی بتنی

بولارد ترافیکی :بولارد های ترافیکی در انواع مختلفی تولید میشوند که ما امروز میخواهیم بولارد های بتنی را برای شما توضیح دهیم. قبل از هرچیزی باید بدانید که کلاس ترافیکی…
بولارد ترافیکی
09120655882کلیک کنید