بولارد

راهبند ترافیکی (بولارد)

راهبند ترافیکی راهبند ترافیکی: راه بند های ترافیکی برای استفاده در مکان هایی است که عبور خودرو در آنها غیر مجاز است از این راهبند ها برای جلوگیری ورود خودروها…
راهبند ترافیکی

فروش بولارد ترافیکی بتنی

بولارد ترافیکی بولارد ترافیکی : بولارد ترافیکی بتنی استفاده در پیاده رو ها و در جاهایی است که نیاز است ورود خودرو به این مکان را به کلی مسدود کرد.…
بولارد ترافیکی
09364553535کلیک کنید